O Aikido

 AI - harmonia, miłość;
 KI - energia (inaczej chi);
 DO- droga, metoda, sposób
 
- jest sztuką walki skodyfikowaną przez O'Sensei  Morihei Ueshibę pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku. Twórca aikido oparł rzuty i dźwignie na starodawnym nurcie aikijutsu, pracę nóg i sztukę posługiwania się bokkenem na tradycyjnej szermierce kenjutsu, a sztukę posługiwania się jo i koordynację ruchów na podstawie jodo ze słynnej szkoły Yagu ryu.
 
Jak żadna inna sztuka walki, aikido kładzie nacisk na moralny i psychologiczny wymiar działań, oraz na odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka w całym procesie treningu i walki.
 
Techniki aikido składają się głównie z rzutów, uników oraz dźwigni - szczególnie na małe stawy: nadgarstki i łokcie.
 
Liczba opracowanych technik jest jedną z największych spośród wszystkich sztuk walki i wynosi zapewne kilka tysięcy. Oprócz walki wręcz aikido zawiera elementy walki bronią, w celach ćwiczebnych używane są jo, bokken, tanto. Aikido współczesne składa się z kilku/klikunastu szkół i nurtów, o mniej lub bardziej praktycznym nastawieniu. Sztuka walki przerodziła się współcześnie w szeroko rozumianą działalność rekreacyjno-zdrowotną.